Зростання ролі ринку цінних паперів в Україні сприяє розвиткові його допоміжних сегментів, одним серед яких є інститути спільного інвестування. На даний час на фінансовому ринку основну частку займають банківські структури, проте ця ситуація у перспективі може змінитись.

Конкуренцію банкам можуть скласти інститути спільного інвестування, адже у докризові роки вони мали стрімку тенденцію до зростання. В той час рівень доходу від вкладень у такі інститути перевищував дохідність по депозитам.