Ризик супроводжує будь-яку сферу людської діяльності. Це пов’язано з великою кількістю умов і чинників, що мають вплив на результативність прийнятих рішень. Фінансовий ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємцем своїх фінансових зобов’язань перед інвестором.

Що ж до банківської системи, то тут існує взаємопов’язаний ризик – неповернення кредитів чи депозитів. У серпні 2008 року шок на світових кредитних ринках спричинив найжорсткішу фінансову кризу століття. Кризу, яка вперше після закінчення Другої світової війни, скоротила обсяг міжнародної торгівлі й унаслідок якої 200 мільйонів людей утратили свої робочі місця.

Відповідно ця криза вплинула і на розвиток банківської сфери України: банки зіштовхнулися із кризою ліквідності через обмеження доступу до закордонних кредитів, які кілька останніх років були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. Крім того, населення масово почало забирати свої вклади із банків та переводити її в іноземну валюту, очікуючи зниження курсу гривні, але тим самим призвівши до ще більшого падіння.

Наслідком цієї кризи стала втрата довіри до банків, тому питання відновлення довіри до банківської системи є важливим і актуальним, бо зволікання з його вирішенням сповільнює темпи розвитку економіки країни. Особливо гострою й стратегічною проблемою розвитку банківської системи України на сучасному етапі її функціонування є підвищення ефективності управління фінансовою стабільністю банків.

Економічні тенденції та світовий досвід підтверджують, що банківська діяльність у державі має бути прогнозованою і передбачуваною для того, щоб зростав рівень міжнародної довіри до нашої країни.

Щоб вижити у конкурентній боротьбі, банки змушені вводити у практику нові види обслуговування, боротися за кожного клієнта. Банкам потрібно вдосконалювати свою діяльність на основі середньострокової і довгострокової стратегії. Серед багатьох чинників, які формують економічно розвинене і ефективне суспільство, не останню роль відіграє рівень фінансової культури населення.

В Україні фінансова грамотність населення низька. Більшість населення, маючи великі заощадження, не знає куди їх правильно і ефективно вкласти або просто не довіряє тій чи іншій фінансовій установі.

Головна проблема в Україні - це проблема довіри. Довіру потрібно відродити не лише в банківській чи фінансовій сфері. Довіра повинна стати основою трансформацій в політичному житті країни і економічних реформ, до яких нас підштовхує криза. За перші шість місяців 2010р. в Україні спостерігався колосальний приплив грошей населення у банківську систему – обсяг депозитів фізичних осіб виріс на 29,6 млрд. грн., тобто на 13,8% до 243,7 млрд. грн. Станом на 1 серпня 2011 року загальний об'єм депозитів в Україні з початку року виріс на 10,9% - до 459,2 млрд. грн.

Це свідчить про зростання довіри населення до банківської системи. Сучасне суспільство розвивається швидко, даючи клієнту можливість вибору серед значної кількості послуг банків. Специфіка банків у даному випадку полягає у тому, що основним критерієм співпраці з ним є стабільність, банкам потрібно застосовувати різні методи, щоб привернути увагу потенційних клієнтів.

Сьогодні комерційні банки України є конкурентоспроможними на внутрішньому ринку, проте на зовнішньому ринку проти потужних капіталів іноземних банків, вітчизняні банки – не конкурентні.

Стабільність і надійність банківської системи значною мірою залежить від рівня власного капіталу, тому одним із пріоритетних напрямів банківської діяльності є збільшення обсягу капіталу та поліпшення його якості з метою нейтралізації негативних наслідків банківських ризиків і для забезпечення захисту інтересів вкладників; банкам потрібно формувати необхідний резерв під ризики за активними операціями, покращувати якість активів і пасивів, оптимізувати витрати і доходи та підвищувати ефективність своєї діяльності, розробляти і впроваджувати нові банківські послуги.

Список використаних джерел:

  1. Банківські операції: підручник/ М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. – Львів. – 2011. – 312с.
  2. Концепція розвитку сучасного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. 2004. – с. 255-261.

 

УДК 336© Щуревич О.І., 2011ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с